Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck is de voortzetting en uitbreiding van het PreventieKompas en het PreventieConsult (Leefstijltest). Aan de hand van de gratis basisvragenlijst krijg je inzicht in je gezondheid en ontvang je advies over hoe je je leefstijl kunt verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om tegen betaling extra onderzoeken (zoals bloed- en urineonderzoek of een onderzoek naar werkvermogen) te doen.
De Persoonlijke Gezondheidscheck komt voort uit de samenwerking van de Hartstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB), GGD GHOR Nederland met het NIPED Instituut.
Voor wie is de app?
Als particulier kun je een gezondheidscheck doen en aan de hand daarvan een gezondheidsplan maken. Als werkgever kun je werknemers persoonlijke gezondheidsrapporten geven en groepsrapportages. Gemeenten kunnen voor hun burgers persoonlijke preventie dichterbij brengen en bv regionale zorg en welzijnsaanbod integreren.
Waarvoor kun je de app gebruiken?
Gebruikers inzicht geven in hun gezondheidstoestand en hoe ze die kunnen verbeteren.
Wat kan de app?
Het afnemen van vragenlijsten en onderzoek. Het geven van advies en het aanbieden van informatie en interventies om de gezondheid te bevorderen.
Waar kan ik de app downloaden?
Download de Android versie van Google Play.
Gebruiksvriendelijkheid
Oordeel
goed
Toelichting
De Persoonlijke Gezondheidscheck is gemakkelijk en duidelijk in gebruik. De adviezen zijn helder en concreet.
Betrouwbaarheid
Oordeel
goed
Toelichting
De informatie en adviezen in de app zijn gebaseerd op onderzoek van het NIPED instituut. De correctheid van de vragenlijst hangt af van hoe nauwkeurig de gebruiker deze invult.
Onderbouwing
Oordeel
goed
Toelichting
De Persoonlijke Gezondheidscheck is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten in ziekteprocessen en factoren die de gezondheid beïnvloeden.
Om een gezonde leefstijl te bevorderen maakt de website gebruik van het bijhouden van de gezondheidstoestand van de gebruiker (zelfmonitoring), het stimuleren om gedrag te veranderen en het stellen van doelen.
Privacy
Oordeel
goed
Toelichting
De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn met wie hij of zij deze gegevens deelt aangezien ze zeer privacygevoelig zijn. Voordat een gebruiker zich kan registreren moet toestemming worden gegeven tot de gebruikers- en privacyvoorwaarden. De privacyvoorwaarden zijn zeer uitgebreid, nauwkeurig en duidelijk opgeschreven. Persoonsgegevens worden beschermd. Geanonimiseerde gegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek bewaard.
Deel deze app