mindmasters.nl

Website voor jongeren van 14 t/m 18 jaar op het gebied van psychische gezondheid en middelengebruik. Middels deze site moet het voor jongeren eenvoudiger worden om bij de juiste informatie en eventueel bij hulp te komen. Het gaat met name om vragen waarmee jongeren in eerste instantie niet bij ouders, school of vrienden aankloppen.
Voor wie is de app?
Via deze website richten instellingen zich als één organisatie op met name Amsterdamse jongeren tussen 14 en 18 jaar.
Waarvoor kun je de app gebruiken?
Hulp bieden aan jongeren die niet lekker in hun vel zitten.
Wat kan de app?
Door middel van zelftesten en/of het verstrekken van informatie de juiste hulp aan deze jongeren bieden.
Waar kan ik de app downloaden?
Bekijk de Website.
Gebruiksvriendelijkheid
Oordeel
goed
Toelichting
Het is een overzichtelijke website met veel functies die aansprekend zijn voor de doelgroep (jongeren). De website is makkelijk in gebruik en werkt technisch goed.
Betrouwbaarheid
Oordeel
goed
Toelichting
De website verstrekt informatie en persoonlijk advies. Het is bekend waar deze informatie vandaan komt. De testen zijn ontwikkeld door het Jellinek, een van de betrokken organisaties met veel expertise op dit gebied.
Onderbouwing
Oordeel
goed
Toelichting
Duidelijke focus op kennis en gedragsverandering, waarbij de gebruiker middels persoonlijke adviezen, informatie, tips en contact met coaches wordt gestimuleerd om tot deze gedragsverandering te komen.
Privacy
Oordeel
goed
Toelichting
Er is veel aandacht voor de privacy en privacyvoorwaarden op de website. Ook uit het contact blijkt dat er duidelijke richtlijnen zijn afgesproken.
Deel deze app