VraagApp

''
Voor wie is de app?
Mensen met lichte verstandelijke beperking, mensen met ernstige psychische aandoeningen, laageletterden, mensen met niet-aangeboren hersneletsel, ouderen, jongeren die uit jeugdzorg komen en op zichzelf moeten gaan wonen
Waarvoor kun je de app gebruiken?
1. Zorgen dat deze mensen snel antwoord hebben op hun vraag, waardoor stress, vermijding van situaties en grote problemen voorkomen worden
2. Zorgen dat er flexibel vrijwilligerswerk is voor mensen die zich niet voor langere tijd willen binden
3. ontlasten van professionals
Wat kan de app?
Een vraag wordt gesteld via tekst of spraak. De vraag komt binnen bij vier vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag accepteert zit in een chat met de vragensteller. Pakt geen één persoon de vraag op dan gaat er na drie minuten een notificatie naar vier andere vrijwilligers. Etc.
Waar kan ik de app downloaden?
Download de Android versie van Google Play.
Download de IOS versie van Itunes store.
Gebruiksvriendelijkheid
Oordeel
goed
Toelichting
Betrouwbaarheid
Oordeel
voldoende
Toelichting
Vrijwilligers kunnen pas deelnemen als ze worden uitgenodigd door een andere vrijwilliger. Of er sprake is van een korte (online) cursus voor een vrijwilliger, is niet duidelijk. Dat zou wenselijk zijn.
Onderbouwing
Oordeel
goed
Toelichting
Privacy
Oordeel
goed
Toelichting
Deel deze app