Mantelzorger

Deze gratis app maakt het organiseren van de mantelzorg een stuk eenvoudiger door alle informatie op één plek onder te brengen.
De Mantelzorger App heeft een aantal handige tools: logboek, agenda (gedeeld en persoonlijk), medicijnhulp, chat, contacten, allergie en aandoeningen.
- In het logboek kan iedereen zien hoe het gaat met de zorgvrager en is een overzicht van alle activiteiten die in de zorggroep hebben plaats gevonden.
- Met de medicijnhulp kan je eenvoudig herinneringen ontvangen wanneer het tijd is om de medicijnen in te nemen en kunnen anderen ook zien of ze al ingenomen zijn. Medicijnen kun je toevoegen aan de hand van de RVG-code van het medicijn. Als deze code door de App wordt herkend, worden de medicijnnaam, ATC en werkende stof automatisch ingevuld. Uiteraard kan ook worden gezocht op de naam van het medicijn.
- Om onderling eenvoudig contact te houden en te overleggen, is een chat in de App opgenomen. Alle leden van de groep die daartoe rechten hebben kunnen dan de chats lezen. Als je een nieuw lid in de groep toevoegt, kan die ook de oudere chat berichten zien zodat die snel op de hoogte is van alle ontwikkelingen.
- Met de gedeelde agenda is eenvoudig te zien welke afspraken er staan en wie er mee gaat!

In de App kunnen allerlei contacten worden vastgelegd zoals buren, familie, huisarts, apotheek, ziekenhuis, taxidiensten en nog veel meer! Handig, want iedereen beschikt dan over de juiste contact- en adresgegevens. Ook kan er een allergie of aandoening worden geregistreerd, zodat de leden in de zorggroep daarmee rekening kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan een voedsel- of medicijnallergie.
Voor wie is de app?
Iedereen die mantelzorg verleent of mantelzorgvrager is.
Waarvoor kun je de app gebruiken?
De app bevordert het langer en beter thuiswonen van kwetsbaren, door het organiseren van de mantelzorg te ondersteunen. Daarnaast bevordert de app de sociale cohesie en samenwerking van de mantelzorgers en de zorgvrager, stimuleert het tijdig nemen van medicatie (door de medicijnwekker), zorgt dat iedereen dezelfde informatie over de zorg kan inzien, zodat wanneer dat nodig is er geen misverstanden optreden met mogelijke gezondheidsschade (fysiek en mentaal).
Wat kan de app?
De app maakt het mogelijk om de zorg te regelen rondom een zorgvrager. Dit doet de app door middel van groepen. Per groep staat de zorgvrager centraal. Je kan meerdere leden met specifieke rollen toevoegen aan de groep, door een uitnodiging te versturen via je contactenlijst, email of QR-code. Je kan je aansluiten bij een bestaande groep of een nieuwe groep aanmaken.
In de app krijg je een beeld van gemoedstoestand van de zorgvrager over de afgelopen periode. Je kan gemakkelijk een afspraak plannen met de agenda van de groep, je kan zien waar en wanneer de afspraak is en wie er mee gaat. Je kan ook medicijnen met meerdere innamemomenten registreren en gemakkelijk per medicijn en innamemoment aangeven wat de status is. In het zij-menu kunnen andere gegevens geregistreerd worden.
Waar kan ik de app downloaden?
Download de Android versie van Google Play.
Download de IOS versie van Itunes store.
Gebruiksvriendelijkheid
Oordeel
goed
Toelichting
De app bevat een duidelijke uitleg hoe de app werkt. Het menu is overzichtelijk en de app is eenvoudig in gebruik.
Betrouwbaarheid
Oordeel
goed
Toelichting
De app is ontstaan vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en bevat geen commercieel doel.
Onderbouwing
Oordeel
goed
Toelichting
De app is een registratietool die ondersteuning biedt bij het zelfstandig managen van de gezondheid en algemeen welzijn van de mantelzorgvrager.
Privacy
Oordeel
goed
Toelichting
De privacyverklaring is transparant over de gegevens die verzameld worden en met welk doel. Daarnaast wordt er gewezen op de rechten van de gebruiker.
Deel deze app